Goed Beeld

Welkom!

Goedbeeld.nl is de site van Stichting Goed Beeld. Dat is misschien een wat pretentieuze naam, maar het maakt wel duidelijk waar we voor staan: Goede fotografie waar de maatschappij iets aan heeft. 

Stichting Goed Beeld realiseert projecten met onderwerpen waar de initiatiefnemer zich boos over maakt of die haar raken en waarvan zij vindt dat er meer aandacht voor zou moeten zijn. 

Stichting Goed Beeld is een initiatief van Marjolein Annegarn, fotograaf en interviewer. De Projecten worden gefinancieerd door diverse fondsen en sponsors. Goed Beeld is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De gegevens staan hier.