ANBI

Stichting Goed Beeld heeft inmiddels een ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN/fiscaalnummer is 8560 60 227.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Veel meer informatie staat op www.belastingdienst.nl.
Hier vindt u: