Goed Beeld

ANBI

Stichting Goed Beeld heeft inmiddels een ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN/fiscaalnummer is 8560 60 227. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Veel meer informatie staat op www.belastingdienst.nl

Hier vindt u:
– Jaarrekening 2020 (pdf)
– Het beleidsplan Stichting Goed Beeld  2020-2021 (word doc)
– Verslag bij Jaarrekening 2018 en 2019 (word doc)
– Jaarrekening 2019 (pdf)
– Jaarrekening 2018 (pdf)
– Standaardformulier publicatieplicht 2020 (pdf)